Lansare de carte1

Lansare de carte – 10 noiembrie 2015

Lansare de catrte. Afiș

,, A lăuda virtutea în public nu aduce o  vătămare, ci,  dimpotrivă,  un  folos sufletesc, înălțând astfel o stelă a virtuții și punând înaintea altora un model și un exemplu de lucru bun”
( Sfântul Simeon Noul Teolog ).

Asociația Nicolae D.(Nil) Dorobanțu vă invită în seara zilei de 10 noiembrie 2015 în aula Bibliotecii Municipale ,, Radu  Rosetti ”, din Onești, ora 18,  unde va avea loc lansarea primelor 6 volume din opera impresionantă a ieroschimonahului Nil Dorobanțu, ,,nebun pentru Hristos” și făclier al monahismului secolului 20.

,,E zori de zi
O, de-ai veni!
Din veșnicii
Doamne să învii!

De ce întârzii?
C-ale tale vii
Sunt azi pustii?!
O,vino! Vii!

Te așteaptă mii
Ai tăi copii
Că prelungitu-s-au a noastre nemernicii
Și neamul meu te răstigni…

Dar azi din nou se potoli
Tot natul care-și aminti
Că n-ai uitat a milui
Și a ne împărtăși!
O Viu Iisus! Nu vii!
De ce nu vii!”

(Ieroschimonah Nil Dorobanțu, 1920-1977)