Soborul Maicii Domnului

26 Decembrie

Soborul Maicii Domnului este totdeauna după Sfintele Sărbători Împărătești, că Ea este Împărăteasa Cerurilor. Dar azi este sobor-sinod special, a 2-a zi după Nașterea lui Iisus Hristos. Că după ce-L adorăm și-L celebrăm pre Hristos, o supracinstim pe Maica Domnului și-i cinstim pre Sfinți. Adevăratul sfânt sobor și sinod este al Prea Sfintei Treimi și al Maicii Domnului, și al sfinților îngeri și al tuturor sfinților.

Pe când voi ateilor faceți soboare tâlhărești  ca la Efes contra sfinților celor cei iubește Hristos. Deci să venim toți la acest sfânt sobor sau Sinod Ecumenic Ceresc, Divin sacru îngeresc. Că numai la acest sfânt sinod aflăm alinare și dreptate și mângâiere și învățătură și dogmă și canon just. Veniți sub Acoperământul Maicii Domnuluisă fim într-un Duh și în Adevăr și să ne mântuim prin Maica Mântuitorului că ne rugăm: „Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pre noi”. Dar voi ați schimbat textul cerând numai mila fără mântuire deși înșivă n-aveți milă, vai vouă! „Că milă voiesc iar nu jertfă”, etc.  Când se va face Sfântul Sinod al 8-9-lea a toată lumea creștină, atunci se va descoperi prin mariologii, Mariofanii, Partheofanii, prin revelații împreună cu Hristos în Hristofanii și Însuși Sfântul Duh se va pogorî ca Porumbel și în Limbi de foc peste Sfințiții ierarhi ortodocși creștini.

Dar azi serbând pe Maica Domnului avem un sinod sigur și precis în care putem să știm doctrina theologică și să aflăm toate mijloacele spre mântuire. În prigoană să ținem legătura cu Maica Domnului și cu atât mai mult în războaie, în temnițe, în spitale, în boli, în primejdii, în amară primejduire etc. Că Maica Domnului trece și prin ziduri și prin ușile încuiate și prin inimile împietrite etc. Maica Domnului ajută azi direct tuturor și ne acoperă cu Sfântul Său Omofor și ne desleagă și ne împărtășește cu Hristos. Deci și noi să ne mărturisim lui Hristos prin duhovnicii ortodocșicare-au mai rămas lângă altarele sacre și să ne împărtășim și să luam chivotele și sfintele vase și odăjdii și să nu lăsăm nimic sfânt în mâna fiarei sau ateilor. Să fim noi înșine Sfinte Biserici și Sfinte chivote ca să-L primi pre Hristos și să-L purtăm la sân cu dor nespus.

Să luam seama la vremurile ad-hoc și să aplicăm Dogma și canonul și Cuvântul Ceresc în vigoare și Hristofaniile inedite: „profețiile să nu le defâimați…”, că în fiecare cadru aparțin timpului alt canon și alt Cuvânt nou e valabil. Că de aceea ne-a dat Hristos înțelepciune: „cine are înțelepciune să priceapă”, că nu trebuie să aplicăm tot tipicar, „tipic și la inimă nimic”, că azi Hristos vorbește S-arată.