Duminica a 32-a după Rusalii

31 Ianuarie
(Ap. I Tim. 4. 9-15; Ev. Luca 19. 1-10)
(A lui Zaheu)

Evanghelia de la Luca 19. 1-10

1.    „Şi intrând, trecea prin Ierihon.
2.    Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
3.    Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.
4.    Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
5.    Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
6.    Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.
7.    Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
8.    Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
9.    Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
10.    Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”

Hristos trece și azi prin Ierihonul vieții noastre și intră întru noi prin theofanie și prin Euharistie. Dar mai întâi se cade să fim azi în casa vameșilor, a tâlharilor, a păcătoșilor etc, că e timpul pocăinței și mărturisirii tâlharului. Zaheu caută să vadă în theofanie pe Hristos, pentru aceasta nu se rușinează să se facă de râs urcându-se în copaci, că pe acolo avea să treacă Hristos. Dar nu cumva noi ne rușinăm azi cu Hristos? De ce atunci tăcem ca lașii și nu-L predicăm?
Ce oameni mici la suflet și mari de patimi, suntem și noi! Hommunculus este bietul om în fața lui Hristos, nu putem să ne creștem statura măcar cu o palmă, iar statura nostru e ca o nimica toată înaintea lui Hristos. Dar așa cum suntem să alergăm înaintea lui Hristos ca să-L vedem. Însă azi nu mai e nevoie să ne suim în sicomor, că Hristos e jos, trântit sub Sfânta Cruce pe Calvar, iar în jurul lui sunt din nou tâlharii și călăii.

Hristos e căzut între tâlhari, azi trebuie să ne plecăm ca samarineanul milostiv, să-I ungem Rănile Sfinte și să-I lingem Sfântul Sânge Euharistic din Ranele Potirelor. Că fiecare Potir e o Rană Divină. De aceea se dă deslegare în bloc și cuminecare la toți pentru că din Hristos curge Sânge îmbelșugat pe jos, în urma bicelor, a piroanelor și a sulițelor…

Și azi Hristos Se uită în sus de sub Cruce și de pe Cruce, dar nu mai e nici un Zaheu care să-L primească în Casa sa.

Nu vreți voi să-L primiți pre Domnul Meu? Iar dacă L-ați primit vreodată, de ce L-ați ascuns în mormântul inimii împietrite și nu-L lăsați ca să Învie? Unde L-ați pus?

Îl primiți voi cu bucurie pe Hristos în Theofanie și în Euharistie? Sau cârtiți că Hristos găzduiește la cei păcătoși? Vrea Hristos să intre azi în Casa Sufletului vostru prin împărtășire. Dar dați jumătate din avere săracilor? Sau dați tot bogaților de frică? Dați împătrit celor năpăstuiți și prigoniți, sau prigoniți și voi la rându-vă?

Pe Cruce a deslegat Hristos pre tâlhar fără bani, și fără să-l atingă cu Mâinile Cele Pironite și fără canon L-a vârât în Rai. Iar pe Zaheu mai mare peste vameși, l-a împărtășit fără canon și l-a deslegat și l-a mântuit după împărtășire. La fel și pe desfrânata. Dar Zaheu singur de bucurie și-a luat canon să se lepede de averi și să dea înapoi ce a furat. Hristos ar fi cerut ca tânărului bogat să-și dea toate averile săracilor și să-L urmeze. Dar măcar faceți și voi ca Zaheu? Iată a venit vremea să vi se ia cu sila bogățiile. Deci vă îmbie Hristos să vă dea moștenire cerurile, dacă pierdeți tot pământul. Doar nu vă trebuie decât un loc în sicriu și în cimitir.

Nu v-ați săturat de atât pământ? Dar pământul se va sătura de voi.

„Azi s-a făcut mântuire… ”, adică zilnic să ne împărtășim, că Hristos ne caută și ne mântuiește pre toți pierduții!