Duminica după Botezul Domnului

10 Ianuarie
(Ap. Efes. 4. 7-13; Ev. Matei 4. 12-17)
(Începutul propovăduirii Domnului)

Evanghelia de la Matei 4. 12-17

12.    „Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.
13.    Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,
14.    Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:
15.    „Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;
16.    Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit”.
17.    De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”

După ce S-a sfârșit Vechiul Testament cu închiderea lui Ioan și și-a terminat misiunea, a ieșit Iisus din Nazaretul obscur în Capernaum, în Zabulon și Neftali. Capernaumul se ridică astfel până la ceruri, primind cerul și pe Iisus în el, dar se va pogorâ până la iad, că n-a prețuit minunile lui Hristos și tainele din el. Zabulon înseamnă locuință a lui Dumnezeu, numele Zabulon istoric, e al 6-lea copil al Liei care l-a cumpărat cu mandragole, ca și Iacov cu un blid de linte pe Isav. Neftali este locul luptei lui Dumnezeu cu creatura și biruința până la sfârșit prin vedenia Luminii cerești și prin Theofania Logosului Divin. Neftali e al 5-lea copil al lui Iacov și primul al lui Bilha roaba Rahilei. Pe Dan l-am omis înadins, că din seminția sa va ieși antichrist, născut în desfrânarea Bilhei și în răzbunarea și judecata Rahilei. (Geneza 30. 1-20)

Deci și noi care lăsăm să locuiască Hristos întru noi Euharistic și luptăm cu ajutorul lui Hristos contra satanei, am văzut în Theofanie Lumină mare, că am zăcut destul în întuneric și în umbra morții. Înviem deci prin Euharistie și prin Theofanie, Hristos predică și azi pocăința: „Pocăiți-vă,că S-a apropiat Împărăția Cerurilor”. Dacă de atunci era aproape, dar azi ce să zicem? Iată de ce trebuie să avem zilnic gândul la moarte, la judecată, la iad, la Rai și la Patimile lui Hristos și la A Doua Venire, să predicăm, să iertăm, să împărtășim și să trăim în Hristos ca soare, cetate și lumină!